ce2 30a
|
澳门赌博注册暂停教室空调开放的紧急通知
2018-09-24

安徽建筑大学教务处


  

  

  


澳门赌博注册暂停教室空调开放的紧急通知

  

  

各教学单位:

为进一步加强对诺如病毒的防治,经学校研究,决定从925(周二)开始,暂停南北区教室空调开放。请各教学单位通知到本单位教师,并请教师之间互相转告。

特此通知。

  

                              教务处

     2018924

  

  

  


0